Wcześniejsza spłata kredytu

splata kredytu

Czy można spłacić kredyt wcześniej i jakie są tego konsekwencje? A co w przypadku częściowej spłaty kredytu?

Każdy kredyt hipoteczny możemy spłacić wcześniej. Chciałbym tu zwrócić uwagę na fakt, iż wcześniejsza spłata kredytu to nie tylko wpłacenie gotówki do banku, w którym mamy kredyt, ale także przeniesienie tego kredytu (tzw. refinansowanie) do innego banku. Starajmy się więc brać pod uwagę fakt wcześniejszej spłaty (refinansowania) już w chwili zaciągania kredytu. W zależności od banku taka spłata może być obwarowana dodatkowymi opłatami – prowizją.

Prowizja może być naliczana od pozostałej do spłacenia kwoty lub od kwoty udzielonego kredytu. Opcja druga jest mniej korzystna, ponieważ niezależnie od tego, jaka kwota pozostała nam do spłaty, zapłacimy prowizję od całej kwoty zaciągniętego kredytu. Tę kwestię regulują zapisy w umowie kredytowej, warto to sprawdzić przymierzając się do wyliczenia kosztów związanych z wcześniejszą spłatą. Pamiętajmy też, że spłacamy tylko kapitał zadłużenia. Odsetki przestają być naliczane, ponieważ nie mamy już żadnego zobowiązania wobec banku.

Co dzieje się z kredytem, jeśli postanowię spłacić jego część?

Większość banków pozwoli kredytobiorcy zdecydować, jak będzie wyglądała spłata kredytu po jego częściowej spłacie. W tym przypadku możliwe są dwie opcje: można pozostać przy obecnej wysokości raty, skracając okres kredytowania lub zmniejszyć kwotę miesięcznego zadłużenia. Spłacając mniejszy kredyt przy zachowaniu poprzedniej raty spłaci się go szybciej.

Pozostawiając natomiast ten sam okres kredytowania zmniejsza się rata kredytowa. Pamiętajmy, żeby poinformować bank o naszym wyborze. W przeciwnym razie może się okazać, że bank sam podjął decyzje, co wcale nie musi być korzystne dla kredytobiorcy.

Czy opłaca się refinansować posiadany kredyt?

Zmiana banku udzielającego kredyt wiązać się może z szeregiem korzyści, warto jednak dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z przeniesieniem kredytu.

Kredyty hipoteczne są obecne na polskim rynku już od kilku lat, jednak wraz z upływem czasu i zwiększeniem się ilości banków oferujących taki produkt zmieniły się warunki, na jakich są one udzielane. Boom mieszkaniowy a wraz z nim nieustannie rosnąca popularność kredytów hipotecznych sprawiła, że w roku 2007 udzielono rekordową liczbę ponad 310 tys. kredytów hipotecznych opiewających na niebagatelną kwotę 56 mld złotych. Powoduje to, że oprócz nowych klientów zainteresowanie banków kierowane jest także do klientów, którzy wcześniej zdecydowali się skorzystać z ofert konkurencji. Wynikiem takiego obrotu sprawy jest stworzenie przez banki produktu skierowanego do tej właśnie grupy odbiorców jakim jest kredyt refinansowy.

Refinansowanie to wcześniejsza spłata posiadanego kredytu hipotecznego i zamienienie go na nowy, zwykle na lepszych warunkach. Często tego typu kredyty są wykorzystywane przez osoby, które chcą poprawić swoją bieżącą sytuację finansową. Popularność kredytów refinansowych rośnie dzięki systematycznemu spadkowi oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

Dla większości klientów zmiana banku udzielającego kredyt wiązać się będzie z szeregiem korzyści, nie mniej jednak podejmując taką decyzję trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z przeniesieniem kredytu.

Do kosztów tych należy zaliczyć:

  • koszty wcześniejszej spłaty posiadanego zadłużenia – większość banków stosuje okresy przejściowe w czasie trwania których pobierają one prowizję za dokonanie wcześniejszej spłaty zadłużenia. W zależności od banku jej wysokość waha się od zera do dwóch i pół procenta kapitału pozostałego do spłaty;
  • prowizję za udzielenie kredytu w nowym banku, choć tendencja jest taka że w takich sytuacjach banki coraz częściej rezygnują z tej opłaty;
  • przy kredytach których wysokość przekraczać będzie 90% wartości nieruchomości dodatkowym obciążeniem będzie także ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Większość ofert bankowych umożliwia kredytowanie nieruchomości do 80% – 90% ich wartości, klienci którzy pragną sfinansować całą inwestycję mogą tego dokonać pod warunkiem wykupienia specjalnego ubezpieczenia – ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Banki w przeważającej większości mają wynegocjowane specjalne dla swoich klientów warunki z firmami ubezpieczeniowymi lecz można przyjąć, że średnia wysokość ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi ok. 3% brakującej kwoty;
  • spread, klienci posiadający kredyt w walucie obcej będą musieli ponieść jeszcze koszt ukryty. Jest to różnica kursowa wynikająca z tego że bank wypłaca środki po wyższym kursie wypłaty, a klient spłaca raty kredytu po niższym kursie spłaty???. Każdy z banków posiada własną tabelę kursów walut ale można przyjąć że średnio koszt spread’u wynosi około 3% kwoty kredytu;
  • zanim klient dokona prawomocnego wpisu w księdze wieczystej będzie zmuszony ponosić koszty ubezpieczenia przejściowego. Banki stosują różne formy pobierania tego ubezpieczenia. Niektóre podnoszą marżę do momentu uzyskania wpisu średnio o 0,5% inne pobierają zgodnie z zapisem w umowie ok. 0,07% kwoty kredytu;
  • koszty związane z wykreśleniem wpisów hipoteki zwykłej i kaucyjnej z księgi wieczystej i dokonaniem nowych na rzecz nowego banku. Koszt zarówno wpisu jak i wypisu wynosi 200,00 zł;
  • niektóre banki mogą zażądać przedłożenia operatu szacunkowego nieruchomości czyli wyceny nieruchomości, wykonanej przez współpracujących z nim rzeczoznawców.

 

Wszystkie te operacje klienci przeprowadzają dla osiągnięcia jednego celu – maksymalnego obniżenia raty kredytu. Można tego dokonać kierując się przy wyborze banku najlepszymi oferowanymi na rynku warunkami oraz możliwie maksymalnie wydłużając okres kredytowania. Innym sposobem jest korzystny w danym momencie wybór waluty kredytu.

Nosząc się z zamiarem zmiany banku musimy pamiętać że powinien to być wybór dokonany na dłuższy okres czasu. Należy zwrócić uwagę czy warunki refinansowania oferowane przez banki nie są warunkami promocyjnymi, które po upływie często bardzo krótkiego czasu nie staną się nieatrakcyjne. Niektóre banki pragnąc przyciągnąć do siebie klientów dają możliwość dokonania pełnego refinansowania kredytu do wysokości pierwotnie zaciąganej kwoty.

Klient ma wówczas do dyspozycji pewną ilość wolnych środków które może zainwestować np. w fundusze inwestycyjne lub lokaty obniżając koszt kredytu lub spożytkować na bieżące potrzeby. Każda zmiana kredytodawcy związana jest jednak z kosztami które zwracać się będą długofalowo, chodzi więc oto żeby maksymalizować korzyści płynące ze zmiany banku bez potrzeby szukania kolejnego.