Lokaty

Klienci, korzystający z usług banków, najczęściej mają w nich rachunki osobiste, czasem korzystają także z kredytów, a w przypadku nadwyżki środków – zakładają również lokaty terminowe. Pojawia się jednak pytanie, która lokata jest najlepsza.

Korzystna lokata to taka, która pozwala dużo zarobić z tytułu odsetek. Przy obecnych stopach procentowych banki oferują zazwyczaj lokaty z oprocentowaniem rzędu 3 procent, zaś analitycy sugerują, że w najbliższym czasie stopy procentowe raczej nie będą podwyższane.

Aby przyciągnąć kolejnych klientów, którzy byliby skłonni trzymać swoje oszczędności w banku, same banki oferują różne konstrukcje lokat, które pozwalają zarobić nieco więcej. Często stosowanym zabiegiem, zwłaszcza w przypadku lokat zakładanych na 9-12 miesięcy, jest zaoferowanie oprocentowania progresywnego, uzależnionego od kolejnego miesiąca trwania lokaty. Taka lokata przez kilka pierwszych miesięcy oferuje niewysokie odsetki, które wzrastają o kolejne punkty procentowe w kolejnych miesiącach. Im bliżej końca lokaty, tym wyższe jest jej oprocentowanie.

Niektóre banki, aby zachęcić klientów, oferują lokaty rentierskie. W tych lokatach naliczone odsetki wypłacane są z góry, a na koniec okresu wypłacany jest cały kapitał z lokaty. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku klientów, którzy chcą z góry mieć do dyspozycji odsetki z lokaty.

Dużo wyższe zyski z lokat oferują te instytucje finansowe, które oferują produkty strukturyzowane. W takim produkcie pojawia się niewielka polisa na życie, która pozwala na to, aby odsetki od całej lokaty nie były dodatkowo opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych (podatek Belki). W takich produktach często także część środków jest lokowana w fundusze, które pozwalają na osiągnięcie wyższych zysków.

Jednocześnie warto pamiętać, że fundusze mogą nie wypracować zysków, zatem po czasie trwania lokaty może się okazać, że zamiast obiecanych zysków otrzymuje się także mniej środków. Tego rodzaju lokaty zakładane są zwykle na dłuższe okresy, trwające nawet po kilka lat. Także sposób ich otwierania jest ograniczony czasowo – lokatę strukturyzowaną można założyć jedynie w czasie trwania subskrypcji, który to czas ustala bank lub firma ubezpieczeniowa.