Kredyty

Co to właściwie jest kredyt? Kredyt bankowy jest to umowa zawarta w formie pisemnej, która zostaje podpisana miedzy kredytobiorcą (czyli między Tobą) a bankiem.

Bank przekazuje Ci kwotę pieniędzy (gotówką lub przelewem) na określony czas i cel, a Ty zobowiązany jesteś do wykorzystania kredytu zgodnie z celem, na który go wziąłeś oraz zwrócić całą kwotę pożyczki, w postaci prowizji i odsetek.

Jest to specyficzny stosunek zobowiązaniowy, który charakteryzuje się: zwrotnością, terminowością oraz oprocentowaniem.

Stroną dominująca w ustalaniu warunków kredytu jest bank, to on określa warunki kredytu oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej. Posiadanie zdolności kredytowej przez kredytobiorcę nie musi być równoznaczne z tym, że bank taki kredyt przyzna. Bank jest upoważniony do kontroli wykorzystywania kredytu na każdym etapie kredytowania.

Prawo do udzielania kredytów mają jedynie banki. Do udzielania kredytów używane są środki pochodzące z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów. Udzielanie kredytów reguluje prawo bankowe.